Foto: Fotolia
Lennu- ja arstihirm, lõpeta-mata lein, kartus eksamite ja kontrolltööde ees — need on vaid mõned teemad, mille leevendamiseks võib abi olla EMDR-tehnikast. Teraapias pakitakse ärevaks tegev teema lahti ja uuesti kokku nii, et saab eluga edasi minna.