Foto: Adobe Stock
Hea lugeja! Kui sul on mõni tervisemure, millega sa ei oska kellegi poole pöörduda, või soovid anonüümselt arsti ekspertarvamust, võid oma küsimuse ka Tervis Plussi toimetuse kaudu teele saata. Võib-olla on meie lugejate hulgas neid, kel samasugune probleem.

Saada küsimus meiliaadressil toimetus@tervispluss.ee. Garanteerime küsija anonüümsuse.