Erakogu
Jooksmine on spordialana Eestis väga populaarne ning sellega tegeleb üha rohkem inimesi. Ala on lihtsasti kättesaadav kõigile, korralik varustus üldjuhul soodne ja sobib tegelemiseks nii sise- kui välitingimustes ning igal aastaajal. Kuid kuidas alustada jooksmisega, kui puudub kogemus või kui on viimasest jooksust juba aastaid mööda läinud?

Jooksmisega on üldjuhul nii, et kas seda tegevust nauditakse või siis tundub see täiesti ebameeldiva tegevusena. Ebameeldiv emotsioon rikub kogemuse ning inimesed üldjuhul selle juurde tagasi ei naase või vähemasti lühema aja jooksul mitte. Jooksmisega innustab tegelema peamiselt üks – positiivne emotsioon. Emotsiooni najalt on hea koostada treeningplaane ja laduda nö vundamenti alaga edasi tegelemiseks. Viga, mida tihti kiputakse tegema, on see, et esimese emotsiooni najalt hakatakse jooksma koheselt pikki distantse või siis joostakse 7 päeva nädalas ega anta organismile puhkust. Tekivad vigastused, ülekoormused ja negatiivne kogemus jääb kauaks meelde.

Selleks, et jooksmisega alustada või jätkata peale pikka pausi, tuleks esmalt seada lihtsamad eesmärgid, mille täitumisel saadab jooksjat positiivne emotsioon. See loob soodsa pinnase vundamendi ehk kogu aluse ehitamiseks. Vundament on kõige alus ja sellel on äärmiselt oluline roll.

Mis on lisaks vundamendile veel oluline? Mis mängib rolli positiivse jooksuemotsiooni tekitamisel? Mida tuleb silmas pidada jooksmisega tegelemisel?
12. märtsil jooksutreeneri Margus Pirksaare läbiviidud jooksuvebinari saad järele vaadata siit!